Wymagania 1-5 Dan - Kostrzyński KLub Karate

Przejdź do treści
FUNAKOSHI SHOTOKAN KARATE ASSOCIATION

SHODAN - 1 DAN
Kihon:
1. Kizami zuki 6x
2. Uraken uchi 6x
3. Gyaku zuki 6x
4. Oi zuki 4x
5. Oi-gyaku zuki 4x
6. Kizami zuki, oi zuki 3x
7. Kizami zuki, gyaku zuki 3x
8. Oi zuki, kizami zuki 3x
9. Oi zuki, uraken uchi 3x
10. Oi zuki, gyaku zuki 3x
11. Gyaku zuki, gyaku zuki 4x
12. Gyaku zuki, uraken uchi 3x
13. Kizami zuki, oi zuki, gyaku zuki 2x
14. Dowolna kombinacja tsuki 1x
15. Mae geri, oi zuki 6x
16. Gyaku zuki, mae geri 6x
17. Gyaku zuki, mawashi geri 6x
18. Gyaku zuki, yoko geri 6x
19. Ushiro geri, gyaku zuki 6x
20. Mae geri, oi zuki, gyaku zuki 6x
21. Dowolna kombinacja keri 1x
22. Shiho-geri -Mae geri, yoko geri, mawashi geri, ushiro geri 5x na każdą nogę
23.Gyaku zuki (sprawdzian kontroli tzw. test ołówka)
Kata:
1. Bassai Dai + bunkai
2. Jion + bunkai
3. Kanku Dai + bunkai
4. Hangetsu + bunkai
5. Empi + bunkai
6. Tekki Nidan + bunkai
Kumite:
1. Jiyu kumite (przepisy FSKA)
2. Jiyu ippon kumite

NIDAN - 2 DAN
Kihon:
1. Kizami zuki 6x
2. Uraken uchi 6x
3. Gyaku zuki 6x
4. Oi zuki 4x
5. Oi-gyaku zuki 4x
6. Kizami zuki, gyaku zuki 3x
7. Kizami zuki, oi zuki 3x
8. Gyaku zuki, gyaku zuki 4x
9. Gyaku zuki, uraken uchi 3x
10. Oi zuki, kizami zuki 2x
11. Oi zuki, uraken uchi 2x
12. Gyaku zuki, oi zuki 3x
13. Gyaku zuki, kizami zuki, gyaku zuki 3x
14. Gyaku zuki, kizami zuki, oi zuki 2x
15. Kizami zuki, oi zuki, gyaku zuki, oi zuki, gyaku zuki 1x
16. Mae geri, oi zuki 4x
17. Mawashi geri, oi zuki 4x
18. Mawashi geri, gyaku zuki 4x
19. Ushiro geri, uraken uchi 4x
20. Mae geri keage, oi zuki, gyaku zuki 2x
21. Dowolna kombinacja tsuki-keri 1x
22. Shiho-geri: Mae geri keage, mae geri kekomi,
yoko geri keage,yoko geri kekomi, mawashi geri, ushiro geri 5x na każdą nogę
Kata:
1. Kanku Sho + bunkai
2. Bassai Sho + bunkai
3. Jitte + bunkai
4. Chinte + bunkai
5. Tekki Sandan + bunkai
Kumite:
1. Jiyu kumite (przepisy FSKA)
2. Jiyu ippon kumite

SANDAN -3 DAN
Kihon:
1. Kizami zuki, gyaku zuki 3x
2. Kizami zuki, oi zuki 3x
3. Gyaku zuki, gyaku zuki 3x
4. Gyaku zuki, uraken uchi 3x
5. Oi zuki, kizami zuki 2x
6. Oi zuki, uraken uchi 2x
7. Gyaku zuki, oi zuki 3x
8. Gyaku zuki, kizami zuki, gyaku zuki 3x
9. Gyaku zuki, kizami zuki, oi zuki 2x
10. Kizami zuki, oi zuki, gyaku zuki, oi zuki, gyaku zuki 1x
11. Mae geri keage, oi zuki 4x
12. Mawashi geri, oi zuki 4x
13. Mawashi geri, gyaku zuki 4x
14. Ushiro geri, uraken uchi 4x
15. Mawashi geri, uraken uchi, gyaku zuki 2x
16. Yoko geri keage, uraken uchi, gyaku zuki 2x
17. Ushiro geri, uraken uchi, gyaku zuki 2x
18. Mae ashi yoko geri keage, gyaku zuki 4x
19. Mae ashi mae geri keage, kizami zuki 4x
20. Kizami zuki, gyaku zuki, mawashi geri 2x
21. Gyaku zuki, mawashi geri, gyaku zuki 2x
22. Mae ashi ura mawashi geri 4x
23. Ura mawashi geri 4x
24. Ushiro ura mawashi geri 4x
25. Mae ashi mawashi geri, ushiro ura mawashi geri 2x
26. Mawashi geri, ushiro ura mawashi geri 2x
Kata:
1. Gankaku + bunkai
2. Sochin + bunkai
3. Nijushiho + bunkai
4. Wankan + bunkai
5. Jiin + bunkai
6. Meikyo + bunkai
Kumite:
1. Jiyu kumite (przepisy FSKA)
2. Jiyu ippon kumite

YONDAN 4 DAN / GODAN 5 DAN
Kihon:
1. Kizami zuki, gyaku zuki 3x
2. Kizami zuki, oi zuki 3x
3. Gyaku zuki, gyaku zuki 3x
4. Gyaku zuki, uraken uchi 3x
5. Oi zuki, kizami zuki 2x
6. Oi zuki, uraken uchi 2x
7. Gyaku zuki, oi zuki 3x
8. Gyaku zuki, kizami zuki, gyaku zuki 3x
9. Gyaku zuki, kizami zuki, oi zuki 2x
10. Kizami zuki, oi zuki, gyaku zuki, oi zuki, gyaku zuki 1x
11. Mae geri keage, oi zuki 4x
12. Mawashi geri, oi zuki 4x
13. Mawashi geri, gyaku zuki 4x
14. Ushiro geri, uraken uchi 4x
15. Mawashi geri, uraken uchi, gyaku zuki 2x
16. Yoko geri keage, uraken uchi, gyaku zuki 2x
17. Ushiro geri, uraken uchi, gyaku zuki 2x
18. Mae ashi yoko geri keage, gyaku zuki 4x
19. Mae ashi mae geri keage, kizami zuki 4x
20. Kizami zuki, gyaku zuki, mawashi geri 2x
21. Gyaku zuki, mawashi geri, gyaku zuki 2x
22. Mae ashi ura mawashi geri 4x
23. Ura mawashi geri 4x
24. Ushiro ura mawashi geri 4x
25. Mae ashi mawashi geri, ushiro ura mawashi geri 2x
26. Mawashi geri, ushiro ura mawashi geri 2x

Kata:
1. Gojushiho Sho + bunkai
2. Gojushiho Dai + bunkai
3. Unsu + bunkai
Kumite:
1. Jiyu kumite (przepisy FSKA)
2. Jiyu ippon kumite
Wróć do spisu treści