Kostrzyński Klub Karate


Idź do treści

HISTORJA KLUBU

Kostrzyński Klub Karate

Kostrzyński Klub Karate rozpoczął swoją działalność w lutym 1991 roku przy współpracy z Gorzowskim Klubem Karate porwadzonym przez sensei Jarosława Granata. W Kostrzynie nad Odrą utworzono sekcję Gorzowskiego Klubu Karate, której obowiązki asystenta trenera pełnił Sylwester Gibowski. Pierwsze zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 przy współpracy z dyrektorem Janem Moczulskim.

W kwietniu 1994 roku Klub został przyłączony do Miejskiego Ośrodka Kultury "Kręgielnia". Obowiązki instruktora powierzono Sylwestrowi Gibowskiemu (1 Dan).

W październiku 1996 roku Klub przeszedł do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji gdzie działał do grudnia 2003. W trakcie współpracy z MOSiR'em we wrześniu 1998 roku zostaje powołane Stowarzyszenie o nazwie Kostrzyński Klub Karate Shotokan "Unsu". W MOSiR zajęcia w sekcjach prowadzili - instruktor Sylwester Gibowski, - asystent instruktora Łukasz Kuchowicz.

Od stycznia 2004 roku stowarzyszenie działa jako samodzielna jednostka realizująca zadania przy współpracy Urzędu Miasta Kostrzyna nad Odrą oraz MOSiR'u. 26.02.2005r stowarzyszenie zmienia nazę na Kostrzyński Klub Karate.


Kostrzyński Klub Karate | karate-kostrzyn@wp.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego